Arbetsprincipen för hydraulmotorn

- 2021-09-30-

Hydraulmotor är en energiomvandlingsanordning som omvandlar vätskans tryckenergi till roterande mekanisk energi. Det är ett ställdon.


Hydraulmotorer kan också delas in i enkelriktade och dubbelriktade, kvantitativa och variabla. På grund av de strukturella skillnaderna är de grundläggande egenskaperna och applikationsomfånget för olika hydraulmotorer också olika.


â‘  Växelmotorn har dålig tätningsprestanda, låg volymetrisk verkningsgrad och lågt oljetryck; Men dess struktur är enkel och priset är billigt. â‘¡ Bladmotorn har liten volym, litet tröghetsmoment och känslig verkan; Den volymetriska effektiviteten är dock inte hög, de mekaniska egenskaperna är mjuka och den låga hastigheten är instabil. Därför är den lämplig för tillfällen över medelhastighet, litet vridmoment och frekvent start och pendling. â‘¢ Axialkolvmotor har hög volymetrisk verkningsgrad, stort varvtalsregleringsområde och bra låghastighetsstabilitet; Men slaghållfastheten är något dålig. Det används ofta i högspänningssystem med höga krav. â‘£ Radialkolvmotor med låg hastighet och högt vridmoment har stor slagvolym, stor volym och låg hastighet. Den behöver ingen reducering och kan användas direkt för att driva last.